Filmski abonmaji

DIJAŠKI FILMSKI ABONMA
Dijaški filmski abonma sooča z žanrsko raznoliko svetovno kinematografsko produkcijo, ki ponuja atraktivne diskurze o življenju, o katerem govorijo filmske zgodbe, pa tudi o sami filmski umetnosti ter njeni produkciji, od ideje, scenarija, preko snemanja, montaže, vse do filmske premiere. Hkrati gre za umetniško zvrst, s katero se mladi nevede soočajo dnevno, ko objavljajo svoje video posnetke na socialnih omrežjih. Pametni telefon je s funkcijo, ki omogoča fotografiranje in snemanje, pravzaprav “replika” prve filmske kamere, ki je prav tako omogočila snemanje, a tudi predvajanje posnetega dogajanja. Boljše je znanje o filmu, bolj zanimiv bo posnetek s telefonom. Gre za filmsko izobraževanje, zato uvodna in zaključna predavanja ter razprave ob filmskih projekcijah vodi režiser in scenarist dr. Uroš Zavodnik.
V sklopu Dijaškega filmskega abonmaja si boste lahko ogledali osem projekcij + eno projekcijo po lastnem izboru. Abonma se izvaja enkrat mesečno, vsak prvi torek v mesecu ob 14. in 17. uri (za gimnazijce).


KINO OB KAVI
Filmski abonma Kino ob kavi na sproščen in družaben način, ob dopoldanski kavi, ponuja vpogled v raznoliko filmsko produkcijo z različnih koncev sveta. Filmska umetnost je kulturno-umetniška dobrina, ki na vizualni in narativni ravni odslikava svojsko življenje naše človeške civilizacije, lahko pa nas popelje tudi v nepredvidljive domišljijske svetove, v katerih smo praviloma uživali skozi literaturo, vendar jo današnje produkcijsko-tehnične zmožnosti filmske industrije lahko poustvarijo na neverjetno realistični atraktivni vizualni ravni. Abonma presega ogled filma, zato ga z uvodnimi in zaključnimi diskurzi o filmski umetnosti dopolnjuje režiser in scenarist dr. Uroš Zavodnik. Hkrati ni nujno vezan na izbor kulturnega doma, saj je odprt tudi za sugestije abonentov, ki lahko predlagajo filme v izbor in le-ti se lahko zavrtijo, če bo na razpolago ustrezna kopija filma.
V sklopu filmskega abonmaja Kino ob kavi si boste lahko ogledali osem filmskih projekcij. Abonma se izvaja enkrat mesečno, praviloma ob torkih ob 10. uri.

VEČERNI FILMSKI ABONMA
V sklopu Večernega filmskega abonmaja si lahko med abonmajsko sezono ogledate osem filmov po lastnem izboru.

OTROŠKI FILMSKI ABONMA
Otroški nedeljski filmski abonma je namenjen najmlajšim. V sklopu abonmaja si boste lahko ogledali osem filmskih projekcij nedeljskih kino matinej po lastnem izboru.
Otroški nedeljski filmski abonma je lahko tudi lepo darilo!