Abonma Opera in balet Maribor: Marpurgi

Nina Šenk, Igor Pison, Marpurgi

  • 26 september 2019
  • Število ogledov: 212

Datum dogodka: 9. 4. 2020 ob 17:00

Abonma Opera in balet Maribor: Marpurgi

OPERA

Nina Šenk, Igor Pison, Marpurgi


Po motivih istoimenskega romana Zlate Vokač Medic
Umetniški poklon spregledani zgodovini mesta ob Dravi v zvrsti sodobne slovenske opere


Med zanimivimi glasbeno-scenskimi novitetami, ki so ugledale luč sveta na odru mariborske Opere in s svojo interpretacijo individualnih človeških resnic odstirajo številne z mahom nevednosti obrasle plasti spomina iz naše bližnje ali daljne preteklosti, si lahko prihodnjo pomlad obetamo celovito umetniško izkušnjo ob praizvedbi nove slovenske opere Marpurgi, ki jo po motivih
istoimenskega esejističnega romana Zlate Vokač Medic soustvarjata večkrat nagrajena skladateljica Nina Šenk ter libretist in režiser predstave Igor Pison. Skozi dualistično pripovedno prizmo dveh ključnih protagonistov, doktorja Hannesa in Mathiasa, ki na iste dogodke velikokrat gledata s povsem drugačne perspektive, s čimer avtorica romana parafrazira etični kontrast med plemenitim
Don Kihotom in njegovim pragmatičnim oprodo Sančem Panso, se z nizanjem dnevniških utrinkov postopoma izrisuje zgodovina nekega prostora – predvsem skupnosti Marpurgov, mariborskih Judov, ki so v mestu ob Dravi, po katerem so dobili svoje ime, živeli vse do konca 15. stoletja. Oba protagonista, Hannes in Mathias, ki bosta dobila priložnost izpovedati svoji zgodbi skozi ekspresivnost
sodobnega opernega medija, po avtoričinih besedah predstavljata usodo slehernika, ki se prebija skozi nepretrgan splet nasilja in vse do usodnega trenutka živi v varljivem upanju, da sam usmerja svoje življenje.

Odhod avtobusa ob 17. uri, pričetek predstave v Mariboru ob 19:30.