Šolski filmski abonma

PRVA ob 14. uri

DRUGA ob 17. uri

Programsko enaki projekciji, a ob različnih urah. 

Ta abonma zajema devet filmskih predstav. Gre za izbran, žanrsko razgiban izbor kakovostne filmske produkcije. Predstave bodo praviloma vsak prvi torek v mesecu ob 14. in 17. uri. Vodja projekta bo pripravil uvod pred projekcijo, kjer bo predstavil film, ga postavil v zgodovinski in filmski kontekst ter ga skozi oči filmske vzgoje tudi aktualiziral. Po koncu filmske projekcije pa ga bo skupaj z obiskovalci pokomentiral, po potrebi razložil in odgovarjal na vprašanja. Ker stremimo k dodani vrednosti vsake projekcije filma, bo mnogokrat govora tudi o filmski teoriji, produkciji filma in nedvomno se bodo našle tudi kakšne zanimivosti pri nastajanju dotičnega filma. Četudi bo v ospredju narativna zgodba filma, bodo v diskusiji pomembne teme tudi kadriranje, barve, filmska in fotografska estetika ter mnoge druge tematike, o katerih ne morete kar tako prebrati ali slišati v vsakdanjem življenju.

Vodja projekta: Uroš Zavodnik