Abonma Kino ob Wolfovi kavi

Dopoldanski filmski abonma KINO OB WOLFOVI KAVI je namenjen ogledu kakovostnih filmov, druženju in pogovoru ob Wolfovi kavi ter bo letos zajemal devet predstav. Pred projekcijo bo vodja projekta predstavil film in ga po njej skupaj z obiskovalci pokomentiral. Predstave bodo praviloma vsak drugi torek v mesecu ob 10. uri.

K vpisu tega abonmaja vabita Kulturni dom Slovenj Gradec in Mocis, U3ŽO (Univerza za tretje življenjsko obdobje Slovenj Gradec).

Vodja projekta je Klemen Uršnik